HORA - Vrhunski proizvođač ventila za termoenergetska postrojenja.

Proizvodni program se sastoji od sledećih grupa proizvoda:


1. Regulacioni ventili sa električnim aktuatorima
2. Regulacioni ventili sa pneumatskim aktuatorima
3. Ventili za povišene pritiske (slike termoelektrane_1_2_3)

Regulacioni_ventili_sa_elektricnim_aktuatorima Regulacioni_ventili_sa_pneumatskim_aktuatorima Termoelektrane_1 Termoelektrane_2 Termoelektrane_3